Ozdobte si jméno titulem. Stoupnete v očích každého muže. Jak se však v titulech vyznat?

1. Listopadu 2017
Muž vždy ocení ženu, která dokázala vystudovat
Zdroj profimedia.com
Mít akademický titul před či za jménem je trendy, vždy díky němu ve společnosti stoupnete. A to i v očích partnera. Jak se v akademických titulech vyznat?

Nejnižší stupeň vzdělání, po jehož absolvování si můžete za jméno připojit titul – nikoli však akademický –, je vyšší odborná škola (VOŠ). 

Titul DiS. mohou používat všichni absolventi VOŠ – označuje diplomovaného specialistu, např. Igor Novák, DiS. Na diplomu je pak uvedeno „Diplomovaný specialista v“ + název vystudovaného oboru. 

Z akademických titulů stojí na prvním stupni bakalář. Uděluje se absolventům studia v bakalářských studijních programech na vysokých školách, které trvají obvykle tři roky. Zkratka je Bc. a píše se před jménem (např. Bc. Jan Vodička); v oblasti umění se lze setkat s bakaláři umění (ve zkratce BcA.). 

MDDr. místo MUDr. 

Ti, kteří pokračují ve studiu VŠ v druhém cyklu, získají titul, jenž se píše před jméno: 

Technici, ekonomové, zemědělci, lesníci či třeba vojáci se stanou inženýry (Ing.), ač často studují v magisterských studijních programech. Architekti inženýry architektury (Ing. arch.). Studenti lékařství doktory medicíny (MUDr.). Veterináři a hygienici doktory veterinární medicíny (MVDr.). Umělci magistry umění (MgA.). Ze studentů učitelství, práv, žurnalistiky, přírodovědecké či filozofické fakulty se vyklubou magistři (Mgr.). 

MDDr. (medicinae dentalis doctor, doktor zubního lékařství) je nový akademický titul, který mají právo užívat absolventi magisterského studia oboru zubní lékařství na lékařských fakultách. V roce 2004 nahradil ve stomatologii titul MUDr. 

V současnosti je možno se setkat se všemi výše uvedenými tituly. Některé také nahradily předešlé, např. PhDr. (doktor filozofie) nahradil titul PaedDr. (doktor pedagogiky). Jiné se přestaly udělovat zcela, jako ideologický RSDr., doktor sociálně-politických věd. 

Drtivá většina absolventů vysokých škol dnes končí s titulem magistr nebo inženýr. Získali-li již dříve ve stejném oboru bakaláře, používají jen vyšší titul. 

Malý doktorát 

Malý doktorát spočívá zejména v obhajobě rigorózní práce, což je většinou jen rozšířená diplomka. Absolventi humanitních a společenských věd se stávají doktory filozofie PhDr.; právníci získávají titul doktor obojího práva JUDr.; studenti přírodních věd obdrží titul RNDr.; farmaceuti se stávají PharmDr. a teologové ThDr., případně ThLic. Všechny tituly se opět píšou před jméno a nahrazují předešlé. 

Ti, kdo vystudovali dvě vysoké školy, mohou používat hodnosti obě. Absolvent práv a ekonomie si tak může před jméno napsat JUDr. Ing. Mojmír Krejčí. 

Velký doktorát 

Další titul můžete získat až po třech letech studia v doktorském programu. Po absolvování děláte velký doktorát – disertaci. Je-li úspěšná, připíšete si za jméno tři písmenka, a to Ph. D. Zkratka se čte anglicky [pí ejč dý]. 
Kdybychom měli titul napsat tak, jak to odpovídá české tradici v psaní zkratek, napsali bychom PhD. (pro teologii ThD.); v zákoně o VŠ je však uvedena podoba Ph. D. (Th. D.). 

Rozdíl mezi malým a velkým doktorátem je i v tom, že zatímco PhDr., JUDr. a další jsou tituly, které se ve světě běžně nepoužívají, Ph. D. je titul mezinárodně uznávaný. Odpovídá dřívějšímu CSc., hodnosti kandidáta věd, pocházející z latinského candidatus scientiarum. 

Před jméno se současně s akademickými tituly píšou také hodnosti vědecko-pedagogické, jimiž jsou doc. (docent) a prof. (profesor). Profesory jmenuje prezident. 

Některé školy nabízejí i možnost studia v programech, jejichž cílem je získání titulu „Master of Business Administration“ (ve zkratce MBA). Jde však o titul profesní, jenž v ČR na rozdíl od USA nepotvrzuje absolvování VŠ. 

Kdy použít dr. ?

Má-li oficiální podoba zkratky velké písmeno, pak podoba s malým písmenem platí za neoficiální. Použijeme ji tehdy, nespecifikujemeli druh doktorátu (dr. A. Vomáčková). Můžeme ji použít také ve sděleních pracovního rázu, kdy uvádíme pouhé příjmení a jeden z titulů: obraťte se na ing. Nováka; po dobu nepřítomnosti zastupuje doc. Bílou mgr. Zelená.

(ste)


 

 

Diskuze

reklama